اینستاگرام نیل مسترگالری نمونه کار و تصاویر طراحی و کاشت ناخن@nailmasters.ir
0
02166565577
لیست مطالب
nail-anatomy-1

آناتومی و ساختار ناخن طبیعی

آناتومی و ساختار ناخن طبیعی ساختار ناخن طبیعی ساختار ناخن  طبیعی از بافت سخت و مرده ای به نام کراتین ساخته شده است و نوک حساس انگشتان را در برابر آسیب حفظ میکندناخن در شرایط خوب و ایده آل جذابیتش ...