0
02166565577

آموزش رایگان روش استفاده از اکلیل های پودری و دیزاین پلنگی

 

روش استفاده از اکیل های پودری و کشیدن طرح پلنگی

برای انجام این روش ، بعد از مراحل ترمیم یا کاشت ، Base Gel میزنیم و بعد با استفاده از ابزار قاشقی شکل اکلیل مورد نظر را روی ناخن میریزیم .

توجه داشته باشید کناره ها و سطح روی ناخن یک دست پوشیده از اکلیل شود. سپس قبل از گذاشتن در LED اضافه پودر اکلیلی را بتکانید و بعد به مدت 60 ثانیه داخل LED بگذارید.

بعد از اینکه خشک شد با استفاده از برس روی ناخن را از اکلیل های اضافه بتکانید. بعد یک لایه TOP GEL بزنید ، حین زدن تاپ ژل برس را کمی فشار دهید تا منافذ اکلیل ها پوشانده شود.

دوباره 60 ثانیه داخل LED قرار بدهید.  میتوانید دو بار تاپ ژل بزنید این کار برای اکلیل های درشت تر نیز بهتر است استفاده شود.ب عد از اینکه داخل دستگاه خشک شد روی ناخن ها بافر نرم بکشید تا تیزی ها و پستی بلندی ها از بین بروند. پودر های ایجاد شده از بافر را خوب بتکانید .در این مرحله میتوانید طرح مورد نظر را بکشید.

همانطور که در این کلیپ مشاهده میکنید با استفاده از ژل مشکی طرح پلنگی کشیده شده. شما با خلاقیت و سلیقه زیبای خودتات میتوانید طرح های جذاب تری هم بکشید. بعد از کشیدن طرح و خشک شدن آن در دستگاه LED به مدت 60 ثانیه نوبت زدن تاپ ژل است. مراقب باشید به پوست اطراف ناخن نچسبد و کناره ها و لبه آزاد ناخن را ببندید و بگذارید 60 ثانبه در LED خشک بشود.

امیدوارم از این آموزش و توضیحات خوب استفاده کنید و با استفاده از این تکنیک طرح های زیبا بزنید و برای ما ارسال کنید.